Pokaż koszyk

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy www.moncredo.pl i jest skierowana do jego Klientów. Witryna internetowa www.moncredo.pl  należy do Grand Parfum sp. z o.o.  Niniejsza polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego. Należy zapoznać się z całą treścią polityki prywatności przed skorzystaniem z usług Sklepu Internetowego i podaniem jakichkolwiek danych. Grand Parfum sp. z o.o. informuje, że wszelkie dane otrzymywane za pośrednictwem witryny internetowej, będą wykorzystywane wyłącznie przez Grand Parfum sp. z o.o. w celach handlowych, marketingowych oraz poprawy jakości funkcjonowania Sklepu Internetowego i nie będą udostępniane, sprzedawane żadnym innym podmiotom lub osobom fizycznym.

Zbieranie danych przez Sklep Internetowy

Korzystanie z witryny internetowej Grand Parfum sp. z o.o. oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej polityki prywatności. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Grand Parfum sp. z o.o.  przetwarza dane w systemie informatycznym wyłącznie w zakresie zgodnym z warunkami akceptowanymi przez użytkowników serwisu oraz niezbędnym do profesjonalnej obsługi Sklepu Internetowego www.moncredo.pl.

Dane zbierane podczas rejestracji.
Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.  Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, ew. numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Dane zbierane automatycznie.
Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies”1 (tzw. „ciasteczka”), system „Google Analytics”2. Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą formularza kontaktowego Sklepu Internetowego.

Wykorzystywanie danych przez Sklep Internetowy

Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest obowiązkowa, jeśli Klient chce złożyć zamówienie. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele w celu realizacji zamówienia. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera moncredo.pl Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

Zmiana danych

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

Usuniecie konta

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

Zmiany w polityce prywatności

Grand Parfum sp. z o.o. będzie informować o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w systemach Grand Parfum sp. z o.o. Niniejsza Polityka prywatności została po raz ostatni zaktualizowana w dniu 11.04.2019 r.

Linki do innych witryn internetowych

Witryna internetowa www.moncredo.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Formularz kontaktowy

Użytkownicy Sklepu Internetowego www.moncredo.pl mają możliwość zadawania pytań, zgłoszenia opinii lub sugestii oraz skontaktowania się z pracownikami Grand Parfum sp. z o.o. Firma Grand Parfum sp. z o.o. przechowuje korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania. Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres: perfumeria@moncredo.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

  1. Pliki cookie – gdy Klient odwiedza Sklep Internetowy, wysyłane są do jego komputera lub innego urządzenia pliki cookies. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług Sklepu Internetowego dzięki przechowywaniu preferencji Klienta, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.
  2. Google Analytics to system analityki internetowej dający wglądu w ruch na stronie Sklepu Internetowego oraz skuteczność działań marketingowych.

 

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ